Kielikylpy ja äidinkieli

Kielikylpy on vapaaehtoinen opetusmuoto, joka soveltuu enemmistökieltä äidinkielenään puhuville lapsille. Heidän äidinkielen kehityksensä on turvattu, koska osa opetuksesta annetaan äidinkielellä ja lähiympäristö tukee äidinkieltä riittävästi.

Kielikylpy menetelmänä ottaa koko ajan huomioon lapsen äidinkielen. Äidinkieli on tärkeä, koska koko kielellinen identiteetti perustuu äidinkielelle.

Ruotsinkielinen kielikylpy ei vaaranna suomenkielisten kielikylpyoppilaiden äidinkielentaitoja. Alussa kirjoittaminen on hitaampaa ja virheitä voi olla enemmän, mutta myöhemmin peruskoulun aikana erot tasaantuvat.

Vanhempien tehtävänä on tukea ja edistää lapsen äidinkielen kehitystä. Käytännössä tämä onnistuu, jos vanhempi kuuntelee lasta ja keskustelee hänen kanssaan, on kiinnostunut erilaisista asioista ja tukee lapsen lukuharrastusta tarjoamalla lehtiä ja kirjoja luettavaksi.