Kielikylpy päiväkodissa

Kirkkonummella toteutetaan varhaista täydellistä kielikylpyä ruotsiksi. Ohjelman tavoitteena on toiminnallinen monikielisyys oppilaan menettämättä äidinkieltään tai omaa kulttuuri-identiteettiään.

Suomenkielisten lasten kielikylpy alkaa päiväkodissa, jossa ohjaaja käyttää johdonmukaisesti vain ruotsin kieltä, mutta ymmärtää myös suomea. Sanojen ja lauseiden merkitystä täydennetään ilmeillä, eleillä, kuvilla jne.

Kielikylvyssä on kysymys kielen omaksumisesta. Kieli on toiminnan väline. Kielikylvyssä lapset pääsevät kosketukseen toisen kielen kanssa ilman, että kieli on itsetarkoitus.

Kieli omaksutaan käyttämällä sitä luonnollisissa yhteyksissä ja mielekkäissä tilanteissä. Valinta on aina lapsen, häntä ei koskaan pakoteta käyttämään kielikylpykieltä. Tämä luo lapselle turvallisuuden tunteen. Lapsi myös tietää, että hoitaja tai opettaja varmasti ymmärtää hänen äidinkieltään.

Kielikylvyn oppimisympäristö kehittää lapsen

  • luovuutta
  • itsetuntoa
  • aloitekykyä
  • kielellisiä taitoja
  • kielellistä tietoisuutta
  • sana- ja käsitevarastoa
  • vuorovaikutustaitoja

Päiväkodissa kaikki ja koulussa suuri osa toiminnasta ja opetuksesta tapahtuu ruotsin kielellä. Kotona äidinkieli vahvistuu lukemalla, TV:tä katsomalla, kaverien ja muiden sidosryhmien kautta.