Esikoulu

Esiopetusryhmä Förskola toimii tällä hetkellä Gesterbyn koululla. Esikoulussa noudatetaan Kirkkonummen kunnan esiopetuksen suunnitelmaa, joka on laadittu opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Esikouluvuonna lapsen on vielä mahdollista päästä mukaan kielikylpyyn, vaikkei olisi ollut kielikylvyssä päiväkodissa. Esikoulun aamupäivä- ja iltapäivähoito toteutuu myös Gesterbyn koululla.

 

Koulu

Kielikylpyluokalle pääsyyn edellytetään aiempaa kokemusta kielikylvystä viimeistään esikouluvuodelta.

Ruotsin kielen kielikylpyopetuksessa kieli on opetuksen ja oppimisen kohde sekä väline eri oppiaineiden sisältöjen oppimiseen. Koska kielikylpyopetuksen keskeisenä tavoitteena on toiminnallinen ruotsin kielen taito, oppilaat omaksuvat vierasta kieltä käytännön ja opetettavien aineiden avulla.

Eri oppiaineiden sisältöjen opiskelu tapahtuu osittain kielikylpykielellä, joten oppilaan siirtyessä päiväkodista kielikylpyopetukseen on keskeistä huomioida lapsen valmiudet ymmärtää, käyttää ja omaksua ruotsin kieltä. Lapsen valmiuksien kehittymisen seurantaa tehdään lapsen esiopetussuunnitelman pohjalta.

Gesterbyn koulussa annetaan kielikylpyopetusta 1.-6. luokilla. Vuosittain aloittaa yksi maksimissaan 26 oppilaan kielikylpyluokka. Alimmilla luokilla opetus on pääosin ruotsinkielistä. Myös lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen tapahtuu ruotsiksi. Suomenkielisen opetuksen osuus lisääntyy ylemmille luokille siirryttäessä; vuosiluokilla 5-6 annetaan noin puolet opetuksesta ruotsin kielellä.

Vuodesta 2020 alkaen yläkouluopetus siirtyy vaiheittain toteutettavaksi Gesterbyn koulun ja Winellska skolanin yhteistyössä. Lukuvuonna 2020-2021 ensimmäinen yhteistyöluokka oli ko. lukuvuoden 7. luokka. Vuosittaisen siirtymän kautta kielikylpyopetus on siirtynyt kokonaan Gesterbyn koulun ja Winellskan yhteistyönä toteutettavaksi.

Koulumatkat

Kirkkonummella kielikylpyopetukseen osallistuu oppilaita eri puolilta kuntaa. Monet oppilaat kulkevat koulumatkat bussilla. Koulukuljetus on maksutonta, mikäli Gesterbyn koulu, Kirkkoharjun koulu tai Winelllska skolan on oppilaan lähikoulu ja oppilas olisi muutoinkin oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen (katso lisätietoa koulukuljetuksista Kirkkonummen kunnan sivustolta täältä). Mikäli kielikylpyopetusta järjestävä koulu ei ole oppilaan lähikoulu, koulukuljetus on järjestettävä ja kustannettava itse. Käytännössä yleensä riittää, kun lapselle hankkii kunnan sisäisen liikenteen bussikortin.