Esikoulu

Esiopetusryhmä Förskola toimii tällä hetkellä Papinmäen koululla. Esikoulussa noudatetaan Kirkkonummen kunnan esiopetuksen suunnitelmaa, joka on laadittu opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Esikouluvuonna lapsen on vielä mahdollista päästä mukaan kielikylpyyn, vaikkei olisi ollut kielikylvyssä päiväkodissa. Esikoulun aamupäivä- ja iltapäivähoito toteutuu Papinmäen koululla.

Koulu

Kielikylpyluokalle pääsyyn edellytetään aiempaa kokemusta kielikylvystä viimeistään esikouluvuodelta. 

Ruotsin kielen kielikylpyopetuksessa kieli on opetuksen ja oppimisen kohde sekä väline eri oppiaineiden sisältöjen oppimiseen. Koska kielikylpyopetuksen keskeisenä tavoitteena on toiminnallinen ruotsin kielen taito, oppilaat omaksuvat vierasta kieltä käytännön ja opetettavien aineiden avulla.

Eri oppiaineiden sisältöjen opiskelu tapahtuu osittain kielikylpykielellä, joten oppilaan siirtyessä päiväkodista kielikylpyopetukseen on keskeistä huomioida lapsen valmiudet ymmärtää, käyttää ja omaksua ruotsin kieltä. Lapsen valmiuksien kehittymisen seurantaa tehdään lapsen esiopetussuunnitelman pohjalta.

Gesterbyn koulussa annetaan kielikylpyopetusta 1.-6. luokilla. Vuosittain aloittaa yksi maksimissaan 26 oppilaan kielikylpyluokka. Alimmilla luokilla opetus on pääosin ruotsinkielistä. Myös lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen tapahtuu ruotsiksi. Suomenkielisen opetuksen osuus lisääntyy ylemmille luokille siirryttäessä; vuosiluokilla 5-6 annetaan noin puolet opetuksesta ruotsin kielellä.

Kirkkoharjun koulussa annetaan kielikylpyopetusta vuosiluokilla 7-9. Kullakin vuosiluokalla on yksi perusopetusryhmä, joka on kielikylpyluokka. Tuntijako eri vuosiluokilla on Kirkkoharjun koulun A-kielen tuntijaon mukainen (2+3+3).

Yläkoulussa kielikylpyaineiden valikoima laajenee syksystä 2017 alkaen. Katso lisää tietoa asiasta täällä. Kielikylpykielellä tarjottaviin aineisiin vaikuttavat käytössä olevat opettaja- ja muut resurssit. Kielikylpykielellä opetettavissa oppiaineissa sisällöt ja tavoitteet ovat samat kuin koulun suomenkielisessä opetuksessa.

Koulumatkat

Kirkkonummella kielikylpyopetukseen osallistuu oppilaita eri puolilta kuntaa. Koulumatkat sujuvat monien osalta bussilla. Koulukuljetus on maksutonta, mikäli Gesterbyn koulu tai Kirkkoharjun koulu on oppilaan lähikoulu ja oppilas olisi muutoinkin oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen (katso lisätietoa koulukuljetuksista Kirkkonummen kunnan sivustolta täältä). Mikäli kielikylpyopetusta järjestävä koulu ei ole oppilaan lähikoulu, koulukuljetus on järjestettävä ja kustannettava itse. Käytännössä yleensä riittää, kun lapselle hankkii kunnan sisäisen liikenteen bussikortin, jonka hinta vuonna 2017 on 14 vuorokaudelta 14,30€ ja lisäpäivät (15–366 vrk) 0,82€/päivä.

 

Lisää tietoa: 

https://www.kirkkonummi.fi/ilmoittautuminen-esiopetukseen-ja-kouluun-alkaa-helmikuussa

Kielikylpy Gesterbyn koulussa

Kirkkonummen suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Yhteystiedot