Kielikylpy koulussa

Päiväkodin jälkeen lapsi siirtyy suomenkieliseen peruskouluun, jotta lapsen kulttuurinen identiteetti ei vaarantuisi. Opetus tapahtuu pääosin ruotsiksi. Suomen kielen osuus lisääntyy kouluvuosien aikana opetuksessa niin, että kielikylvetyksen loppuvaiheessa noin puolet opetuksesta annetaan ruotsiksi.

Kielikylvyssä korostuu katsekontakti opettajan ja oppilaan välillä. Sanavaraston ollessa aluksi suppeampi oppilaat oppivat selostamaan asioita ja käsitteitä toisin sanoin sekä kuvailemaan tapahtumia tullakseen ymmärretyiksi. Lapsen kielellinen luovuus kehittyy ja sanavarasto vähitellen laajenee monipuolisemmaksi. Tutkimusten mukaan vieras kieli virkistää kielellistä kehitystä äidinkielessäkin.

Koulussa opettajat kannustavat oppilaita aktiiviseen kielikylpykielen käyttöön.