Kirkkonummen Kielikylpy ry

Yhdistyksen tavoitteena on kehittää Kirkkonummella asuvien lasten ruotsin kielen taitoa ja valvoa kielikylpyryhmien etuja päiväkoti- ja koulutoiminnassa.

Kirkkonummen Kielikylpy ry perustettiin vuonna 1991. Kielikylpytoiminta alkoi kunnallisen kielikylpyryhmän muodossa Ravalsin päiväkodissa elokuussa 1992. Alussa lapsia oli mukana 15. Kymmenen vuoden aikana toiminta laajeni kerhoihin, kolmeen päiväkotiin ja kouluun. Syksyllä 2001 ensimmäinen kielikylpyluokka aloitti yläasteen Kirkkoharjun koulussa.

Yhdistyksen ylläpitämä päivähoitotoiminta siirtyi 1.8 2007 alkaen Kirkkonummen kunnalle. Päivähoitotoiminnan siirtyessä kunnalle yhdistyksen rooli kielikylpytoiminnan parissa muuttui. Jatkossa yhdistyksen tehtävänä on huolehtia, että kunnan ylläpitämissä kielikylpyryhmissä on riittävästi lapsia. Lisäksi yhdistys jatkaa toimintaansa kielikylpyryhmien etujen valvojana päiväkoti- ja koulutoiminnassa.

Kirkkonummen Kielikylpy ry ylläpitää edelleen myös iltapäiväkerho Eftistä sekä aamupäivällä järjestettäviä 3-4–vuotiaille suunnattuja kerhoja.

Yhdistyksen omien toimipisteiden toiminta rahoitetaan hoitomaksuilla ja kunnan palvelurahalla. Lisäksi yhdistys kerää varoja jäsenmaksuilla, tempauksilla ja lahjoituksilla. Näitä tuloja käytetään kaikkien kunnan alueella toiminnassa mukana olevien kielikylpyopettajien ja –ohjaajien koulutukseen sekä esimerkiksi koulujen ruotsinkielisten käsikirjastojen kartuttamiseen ja koululaisille vuosittain jaettaviin stipendeihin.

Tukea kielikylpyryhmille ja -luokille Kirkkonummen Kielikylpy ry:ltä

Kirkkonummen Kielikylpy ry myöntää perustellusta anomuksesta kielikylpyryhmälle kielen oppimiseen ja kulttuuriin liittyen avustuksen joka on korkeintaan 10€/oppilas. Avustuksen ehdot ovat seuraavat:

- avustuksen korkein summa yhtenä lukuvuonna on 10€/oppilas, mutta avustusta voidaan hakea pienempinä summina useampaan kohteeseen

- avustus on käytettävä samana lukuvuonna kuin se on myönnetty (avustusta ei voi hakea säästöön tulevaa varten eikä jälkikäteen)

- avustus käytetään oppilaiden/ryhmän ruotsinkielen ja ruotsinkielisen kulttuurin oppimista tukevaan kohteeseen

- ryhmä toimittaa avustuksen käytön jälkeen kertomuksen/raportin avustuksen käytöstä (esim. retkestä), jonka Kirkkonummen Kielikylpy ry saa niin halutessaan julkaista nettisivuillaan

- vapaamuotoisessa avustushakemuksessa ilmoitetaan kohde johon avustusta haetaan, omarahoituksen osuus, luokka tai ryhmä, oppilaiden ja opettajan nimi sekä luokan tilinumero ja tilin nimi, jonne avustus maksetaan sekä vastausosoite, jonne tieto avustuksen saamisesta ilmoitetaan

- kielikylpyryhmät voivat niin halutessaan myös yhdistää hakemuksensa esim. suurempaa tapahtumaa varten

Avustushakemukset käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksissa kuukausittain kunkin kuukauden alkupuolella. Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen puheenjohtaja@kirkkonummenkielikylpy.fi . Jotta hakemus varmuudella ehtii alkavan kuukauden kokouksen käsittelyyn, se tulee toimittaa viimeistään edellisen kuukauden viimeisenä päivänä.

Liity jäseneksi!