Yleistä yhdistyksestä

Yhdistyksen tavoitteena on kehittää Kirkkonummella asuvien lasten ruotsin kielen taitoa ja valvoa kielikylpyryhmien etuja päiväkoti- ja koulutoiminnassa.

Yhdistys kerää varoja jäsenmaksuilla, lahjoituksilla sekä erilaisin varainkeruun keinoin. Näitä tuloja käytetään yhdistyksen toiminnan ja kielikylpypolun kehittämiseen sekä esimerkiksi koulun kanssa järjestettäviin yhteisiin projekteihin, lasten retkiin, käsikirjastojen kartuttamiseen ja koululaisille vuosittain jaettaviin stipendeihin.  

Tukea kielikylpyryhmille ja -luokille  

Kirkkonummen Kielikylpy ry myöntää hakemuksesta kielikylpyryhmälle kielen oppimiseen ja kulttuuriin liittyen avustuksen joka on korkeintaan 10 €/oppilas. Avustuksen ehdot ovat seuraavat:

- avustuksen korkein summa yhtenä lukuvuonna on 10 €/oppilas, mutta avustusta voidaan hakea pienempinä summina useampaan kohteeseen

- avustus on käytettävä samana lukuvuonna kuin se on myönnetty (avustusta ei voi hakea säästöön tulevaa varten eikä jälkikäteen)

- avustus käytetään oppilaiden/ryhmän ruotsin kielen ja ruotsinkielisen kulttuurin oppimista tukevaan kohteeseen

- ryhmä toimittaa avustuksen käytön jälkeen kertomuksen/raportin avustuksen käytöstä (esim. retkestä), jonka Kirkkonummen Kielikylpy ry saa niin halutessaan julkaista nettisivuillaan

- vapaamuotoisessa avustushakemuksessa ilmoitetaan kohde johon avustusta haetaan, omarahoituksen osuus, luokka tai ryhmä, oppilaiden ja opettajan nimi sekä luokan tilinumero ja tilin nimi, jonne avustus maksetaan sekä vastausosoite, jonne tieto avustuksen saamisesta ilmoitetaan

- kielikylpyryhmät voivat niin halutessaan myös yhdistää hakemuksensa esim. suurempaa tapahtumaa varten

Avustushakemukset käsitellään yhdistyksen hallituksen kokouksissa kuukausittain. Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen puheenjohtaja@kirkkonummenkielikylpy.fi.